2018-06-27 (trečiadienį) posėdyje VTEK svarstys:

2018-06-27 (trečiadienį) posėdyje VTEK svarstys:

2018-06-27 (trečiadienį) posėdyje VTEK svarstys:
– Šešių Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų narių elgesį
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins šešių Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų narių elgesį: Nerijaus Mordo ir Eugenijaus Ušpuro (AB „Kauno energija“), Petro Ganiprausko (UAB „Kauno autobusai“ ir UAB „Kauno aikštelė“), Ernesto Skobo ir Gintaro Skobo (UAB „Stoties turgus“) bei Konstantino Pesenkos (UAB „Kauno vandenys“ ir UAB „Stoties turgus“).
VTEK tyrė, ar šie asmenys, galbūt nedeklaruodami arba vėluodami tai padaryti, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

– Vienuolikos buvusių ir esamų Kultūros paveldo departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų narių elgesį
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar vienuolika Kultūros paveldo departamento Antrosios ir Ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų (ANKPVT ir KNKPVT) narių nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų numatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Bus vertinamas Dalios Dijokienės, Dangiro Mačiulio, Liutauro Nekrošiaus, Justinos Poškienės, Eligijaus Railos, Skirmantės Smilingytės-Žeimienės, Irenos Staniūnienės, Lino Girlevičiaus, Andros Simniškytės-Strimaitienės, Roko Vengalio, Manvydo Vitkūno elgesys.
Tyrimus VTEK atliko savo iniciatyva, patikrinusi, kaip šie asmenys vykdo minėtojo teisės akto reikalavimus teikti privačių interesų deklaracijas.

– Aštuonių Kauno miesto savivaldybės mero visuomeninių patarėjų elgesį
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar aštuoni Kauno miesto savivaldybės mero visuomeniniai patarėjai – Jolanta Alekseriūnienė, Antanas Etneris, Sandra Gražulytė, Gintautas Natkevičius, Aida Radauskaitė, Ramūnas Širvys, Gytis Urbonavičius ir Laura Varžinskienė – nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.
Tyrimai atlikti Kauno miesto savivaldybės tarybos Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos pranešimo pagrindu. Tirtos aplinkybės, kai šie asmenys galbūt nedeklaravo arba pavėlavo deklaruoti privačius interesus.

– IAE esamų ir buvusių darbuotojų – E.Galaguzo ir V.Galaguzienės – elgesį
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar VĮ „Ignalinos atominės elektrinės“ (IAE) Pirkimų ir sutarčių skyriaus vadovės pareigas laikinai einanti Viktorija Galaguzienė ir buvęs Statybos ir infrastruktūros skyriaus vadovas Erlandas Galaguzas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.
Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Tirtos aplinkybės, kai V.Galaguzienė ir E.Galaguzas, galbūt turėdami privatų interesą, IAE sprendė klausimus, susijusius su UAB „Tecos“. Esą, kartu su šios bendrovės vadovu, jie yra bendro žemės sklypo detaliojo plano organizatoriai, siekiantys jį padalinti.

– Joniškio rajono savivaldybės tarybos narės R.Misiūnienės elgesį
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Joniškio rajono savivaldybės tarybos narė Rimantė Misiūnienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų (VPIDVTĮ) vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.
Tyrimas atliktas Joniškio rajono savivaldybės mero Gedimino Čepulio pranešimo pagrindu. Jis teigė, jog R.Misiūnienė šių metų vasario pradžioje dalyvavo savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje sprendžiant dėl savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo, kuriame buvo įtraukta ir su seniūnijų veikla susijusi programa. Esą, politikės duktė dirba Joniškio seniūnijoje, todėl R.Misiūnienė galėjo būti šališka.

– Trijų VST statutinių pareigūnų – S.Survilos, V.Macionio ir Š.Matulionio – elgesį
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins trijų Viešojo saugumo tarnybos (VST) statutinių pareigūnų elgesį: Vilniaus dalinio viršininko Sandriaus Survilos, Tarnybos organizavimo skyriaus viršininko Valentino Macionio ir šio skyriaus vyr. specialisto Šarūno Matulionio.
Tyrimą VTEK atliko nepritarusi VST atlikto tyrimo išvadoms. VTEK aiškinosi, ar minėtieji tarnautojai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai, kai tarnybiniu automobiliu buvo vykstama į teismo posėdį.

– Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio
– Svarstys kitus veiklos klausimus
Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 6,5 val. (numatyta pertrauka). Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius).

356900cookie-check2018-06-27 (trečiadienį) posėdyje VTEK svarstys:

Kiti straipsniai