Pradedami realūs darbai aprūpinant labiausiai skurstančius gyventojus maisto produktais

Pradedami realūs darbai aprūpinant labiausiai skurstančius gyventojus maisto produktais

  
LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA
A. Vivulskio g. 11, LT-03610, Vilnius 
Kontaktai:
Tel.: 266 8191, 266 8122,
El. paštas: info@socmin.lt
Faks. 266 4209
www.socmin.lt

INFORMACIJA ŽINIASKLAIDAI
2014 02 14
Lietuvos gyventojams parama maisto produktais bus skiriama iš naujai įsteigto Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskirta vadovaujančia institucija, atsakinga už paramos administravimą.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija vasario mėn. pradžioje  parengė nacionalines taisykles  ir skiria finansavimą iš valstybės biudžeto lėšų, kad būtų pradėtos vykdyti viešųjų pirkimų procedūros maisto produktams įsigyti. Už maisto produktų įsigijimą 2014 m. yra atsakinga valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra. Viešųjų pirkimų dokumentai skelbiami puslapyje www.eviesiejipirkimai.lt
Lietuvoje parama maistu pasieks gyventojus, kurių vidutinės mėnesinės pajamos siekia iki 1,5 dydžio valstybės remiamų pajamų (t.y., 525 Lt) su galimomis išimtimis.
Lietuvai šio fondo įgyvendinimui 2014-2020 m. programavimo laikotarpiu yra skiriama  264 mln. Lt. 
Naujojo Europos pagalbos labiausiai skurstantiems fondo tikslas – skatinti socialinę sanglaudą ES, padedant siekti strategijos トEuropa 2020″ tikslo sumažinti žmonių, kuriems gresia skurdas ir / ar socialinė atskirtis, skaičių bent 20 mln., remiant nacionalines sistemas, pagal kurias, pasitelkus partnerių organizacijas, teikiama nefinansinė pagalba labiausiai skurstantiems asmenims.
Ryšių su visuomene skyrius, tel.: (8-5) 266 8191, 266 8122, 266 4258.
  
Cituojant prašome nurodyti šaltinį

2427130cookie-checkPradedami realūs darbai aprūpinant labiausiai skurstančius gyventojus maisto produktais

Kiti straipsniai