Seimo komitetas siūlo Vyriausybei spręsti savivaldybių merų ir merų pavaduotojų darbo užmokesčio padidinimo klausimą

Seimo komitetas siūlo Vyriausybei spręsti savivaldybių merų ir merų pavaduotojų darbo užmokesčio padidinimo klausimą

2013 M. LIETUVA PIRMININKAUS ES TARYBAI

2013 m. gegužės 8 d. pranešimas VIR
Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas šiandien posėdyje svarstė Tauragės rajono savivaldybės raštą  トDėl  savivaldybės mero ir mero pavaduotojo darbo apmokėjimo“.
Komitetas mano, kad mero ir mero pavaduotojo darbo užmokestis, atsižvelgiant į jų einamas pareigas ir lyginant su kitų savivaldybės padalinių, institucijų, įstaigų ir įmonių atlyginimais yra neproporcingai mažas.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2013 m. balandžio 30 d. nutarime pažymėjo, kad トįstatymų leidėjas, užtikrindamas valstybės ir savivaldybių politikams teisę gauti teisingą darbo apmokėjimą, pagal Konstituciją privalo nustatyti tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį valstybės ir savivaldybių politikams nustatytas apmokėjimo už darbą dydis atitiktų šių asmenų veiklos specifiką ir nesudarytų prielaidų iš vienos darbo apmokėjimo teisinio reguliavimo požiūriu vertintinos asmenų kategorijos (šiuo atveju – valstybės politikų) nepagrįstai išskirti, nustatant darbo apmokėjimo dydį, tam tikros asmenų grupės (šiuo atveju – merų ir merų pavaduotojų). . Teisiniu reguliavimu nustatant merų (merų pavaduotojų) darbo užmokesčio dydžius turi būti atsižvelgiama į aplinkybes, lemiančias būtinybę juos diferencijuoti. Šiame kontekste pažymėtina tai, kad savivaldybės gali gerokai skirtis ne tik jų teritorijoje gyvenančių gyventojų skaičiumi, bet ir inter alia savo dydžiu, savivaldybės kompetencijai priskirtų spręsti klausimų apimtimi dėl jų reikšmingumo ir sudėtingumo; taigi savivaldybių politikų veiklos apimtis ir jiems tenkančios atsakomybės mastas taip pat gali skirtis dėl atitinkamos savivaldybės ypatumų, todėl teisiniu reguliavimu diferencijuojant merų (merų pavaduotojų) darbo užmokesčio dydžius turi būti atsižvelgta ir į šią jų veiklos specifiką“.
Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, komitetas paprašė Vyriausybės, įvertinus biudžeto galimybes, pateikti komitetui siūlymus dėl galimybės proporcingai pakelti darbo užmokestį savivaldybių merams ir merų pavaduotojams teisingai jį diferencijuojant.

Papildomą informaciją suteiks
VVSK biuro patarėjas Vytautas Kurpuvesas (tel. (8 5) 239  6804)

Parengė Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto padėjėja 
Genovaitė Jasaitienė (tel. (8 5) 239 6806, el. p. gejasa@lrs.lt)

3001580cookie-checkSeimo komitetas siūlo Vyriausybei spręsti savivaldybių merų ir merų pavaduotojų darbo užmokesčio padidinimo klausimą

Kiti straipsniai