ES patvirtina 500 mln. EUR makrofinansinės paramos Ukrainai išmoką

ES patvirtina 500 mln. EUR makrofinansinės paramos Ukrainai išmoką

 

Šiandien Europos Komisija patvirtino Ukrainai skirtos makrofinansinės paramos (MFP) dalies, sudarančios 500 mln. EUR, išmokėjimą.

Išmokėjus šią sumą, nuo 2014 m. bendra ES Ukrainai suteiktos makrofinansinės paramos suma sieks 3.3 mlrd. EUR – tai didžiausias tokios paramos dydis, skiriamas bet kuriai ES nepriklausančiai šaliai.

Komisijos pirmininko pavaduotojas, atsakingas už eurą ir socialinį dialogą, taip pat už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą, Valdis Dombrovskis teigė: „Europos Sąjunga teikia nuolatinę politinę ir finansinę paramą Ukrainai. Šiandieninis Europos Komisijos sprendimas dėl lėšų išmokėjimo priimamas itin svarbiu momentu, kai Ukraina ir jos žmonės patiria naują Rusijos agresiją, todėl jiems svarbu jausti tarptautinių partnerių solidarumą. Toks agresyvus elgesys šiandien Europoje nepriimtinas.“

Pagal naują MFP programą, kurią Europos Parlamentas ir Taryba patvirtino 2018 m. liepos mėn., Ukrainai gali būti skirta iki 1 mlrd. EUR. Programa padeda Ukrainai patenkinti jos finansavimo poreikius ir remia plataus masto struktūrinių reformų darbotvarkės įgyvendinimą. Makrofinansinė parama teikiama ilgalaikių lengvatinių paskolų forma su sąlyga, kad bus įgyvendintos konkrečios politikos priemonės, dėl kurių susitarta susitarimo memorandume.

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6600_en.htm

Ukrainai skirtos ES makrofinansinės paramos operacijos

186260cookie-checkES patvirtina 500 mln. EUR makrofinansinės paramos Ukrainai išmoką

Kiti straipsniai