Sekite naujienas

Uncategorized

Europos Parlamentas įpareigojo registruoti prekiautojus naminiais gyvūnais

Paskelbta

-

Europos Parlamentas įpareigojo registruoti prekiautojus naminiais gyvūnais

2016-03-08

Reklama:

Europos Parlamentas įpareigojo registruoti prekiautojus naminiais gyvūnais

ES šalys turės registruoti visus prekiautojus naminiais gyvūnais. Tai numatyta atnaujintose ES gyvūnų sveikatos taisyklėse, kurias antradienį patvirtino europarlamentarai. Jos leis veiksmingiau kovoti su užkrečiamomis gyvūnų ligomis, tokiomis kaip paukščių gripas ar afrikinis kiaulių maras. Daugiau dėmesio bus skiriama ligų prevencijai, taip pat numatyta aiškesnė ūkininkų, prekybininkų ir veterinarų atsakomybė.

Ūkininkai, prekybininkai ir gyvūnų savininkai privalės laikytis geros gyvulininkystės praktikos ir apdairiai naudoti vaistus. Veterinarai turės informuoti ūkininkus apie gyvūnų sveikatos, gerovės ir žmonių sveikatos sąveiką, taip pat bakterijų atsparumą gydymui. Savo ruožtu Europos Komisija turės stebėti antibiotikų naudojimą veterinarijoje ir teikti ES šalių lyginamąją statistiką.

Reklama:

Europarlamentarai pasiekė, kad būtų numatyta ES šalių prievolė registruoti visus prekiautojus naminiais gyvūnais. Europos Komisijai taip pat suteikta daugiau galių nedelsiant reaguoti į gyvūnų ligų protrūkius, kurie gali turėti didelį poveikį visuomenės sveikatai ar žemės ūkiui. Ji turės vertinti ligų plitimą ir prireikus priimti antrinį teisės aktą, kuris įpareigotų valstybes sukurti šunų, kačių ir kitų augintinių (išskyrus kiaules, arklius, ožkas ir avis) duomenų bazes.

Naujosios taisyklės jau suderintos su ES Taryba, todėl neliko kliūčių joms įsigalioti. ES valstybės dar turės penkerius metus pasiruošti jas taikyti.

Europarlamentarų nuomonės

„Naujosiose taisyklėse, kurios sujungia beveik 40 dabar galiojančių teisės aktų, daugiau dėmesio skiriama gyvūnų sveikatos ir gerovės santykiui, gyvūnų ligų prevencijai ir atsakingam antibiotikų vartojimui“, – pažymėjo EP pranešėjas Jasenko Selimovic (Liberalai ir demokratai, Švedija).

Žaliųjų frakcijos vardu kalbėjęs Bronis Ropė parėmė tikslą apsaugoti gyvūnus ne tik nuo ligų, bet ir nuo streso ar skausmo, taip pat atnaujinti gyvūnų ligų klasifikavimo sistemą ir numatyti profesinių žinių reikalavimus gyvūnų augintojams. Kartu jis atkreipė dėmesį į „katastrofiškai smukusias ir toliau smunkančias gyvulių augintojų pajamas“, kurios „neleidžia ūkininkams investuoti reikiamų lėšų į galvijų sveikatingumą ir visavertį šėrimą“. Europarlamentaro duomenimis, „bent keliose valstybėse narėse jau antrus metus pieninės karvės yra šeriamos nepakankamai kokybiškais pašarais“, nes „ūkininkai paprasčiausiai nebegali įsigyti reikalingų maistinių priedų, vitaminų ir vaistų“, todėl atsiranda sąlygos plisti gyvūnų ligoms.

Europos Parlamentas remia sveiką mitybą mokyklose

Antradienį Europos Parlamento priimtas sprendimas palengvins vaisių, daržovių ir pieno tiekimą mokykloms. Naujoji ES programa, kuria siekiama kovoti su vaikų nutukimu ir nesveika mityba, bus gausiau finansuojama ir leis skirti daugiau dėmesio vaikų švietimui, pavyzdžiui, moksleivių lankymuisi ūkiuose.

„Sveika ir subalansuota mityba yra geros sveikatos pagrindas. Deja, vaisių, daržovių ir pieno ES vartojama vis mažiau. Todėl svarbu dar labiau skatinti šių produktų tiekimą mokykloms – skirti jam daugiau lėšų, taip pat teikti daugiau dėmesio vaikų švietimui apie sveiką mitybą“, – pažymėjo EP pranešėjas Marc Tarabella (Socialistai ir demokratai, Belgija).

Esamos pieno bei vaisių ir daržovių tiekimo mokykloms programos bus sujungtos. EP dėka pieno vartojimui mokyklose skatinti bus papildomai skirta 20 mln. eurų – kasmet ES mastu ši parama sieks 100 mln. eurų, o vaisių ir daržovių vartojimui mokyklose skatinti kasmet bus skiriama 150 mln. eurų. Europarlamentarai taip pat balsavo už teisingesnį programos lėšų paskirstymą tarp ES valstybių. Jį lems du kriterijai: 6-10 m. amžiaus vaikų dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus bei konkretaus ES valstybės regiono išsivystymo lygis.

Pieno vartojimo mokyklose skatinimo programa veikia nuo 1977 m., o vaisių ir daržovių tiekimo programa – nuo 2009 m. Lietuvoje vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo programai 2015-2016 m. numatyta 1,39 mln. eurų ES lėšų. Tai 90 proc. galutinės paramos: likusius 10 proc. programos lėšų valstybė turi skirti iš savo biudžeto.

Dalis naujosios programos lėšų bus skiriama ir šviečiamosioms priemonėms, pavyzdžiui, moksleivių lankymuisi ūkiuose, taip pat vietoje užaugintų produktų tiekimui. Į produktus, tiekiamus pagal šią programą, negalės būti pridėta cukraus, druskos, riebalų, saldiklių ar skonio stipriklių.

Lietuvoje išrinktų europarlamentarų nuomonės. Žaliųjų frakcijos šešėlinis pranešėjas šiuo klausimu Bronis Ropė diskusijoje pasidžiaugė, jog pavyko pagerinti paramos programos valdymą ir plačiau į jį įtraukti vietos valdžią, patikslinti lėšų paskirstymo kriterijus ir suteikti valstybėms daugiau lankstumo. Taip pat, pasak europarlamentaro, pavyko išplėsti mokykloms tiekiamų produktų sąrašą ir „pirmą kartą ES teisės akte įtvirtinti, jog skonio stiprikliai, tokie kaip mononatrio glutamatas, yra negerai“, todėl ES lėšomis mokykloms nebus tiekiami jų turintys maisto produktai.

Naujajai programai pritarė 584 EP nariai, nepritarė 94, o susilaikė 32. Ji jau suderinta su ES Taryba, todėl neliko kliūčių jai įsigalioti nuo 2017 m. rugpjūčio mėn.

Uostų paslaugos: EP siekia daugiau skaidrumo, bet nesutinka su visišku liberalizavimu

Antradienį Europos Parlamentas pritarė taisyklių pakeitimams, kuriais norima pagerinti ir atpiginti uostuose teikiamas paslaugas, pavyzdžiui, laivų vilkimą, švartavimą ar krovinių tvarkymą. Siekdami užkirsti kelią piktnaudžiavimui paslaugų įkainiais, europarlamentarai siūlo įvesti skaidrią jų nustatymo sistemą.

Atsižvelgdami į didelę ES jūrų uostų veiklos organizavimo įvairovę, europarlamentarai nesutiko su Europos Komisijos siūlymu iki galo liberalizuoti uosto paslaugų teikimą. Jie siūlo išlaikyti dabartinius uostų veiklos modelius: arba patiems teikti minėtas paslaugas, arba taikyti minimalius reikalavimus paslaugų teikėjams, o tam tikrais pagrįstais atvejais (dėl vandens teritorijos stygiaus, eismo uoste ypatumų ar uosto saugumo) – leisti riboti paslaugų teikėjų skaičių.

EP siūlo įpareigoti uostus savo finansinėse ataskaitose deklaruoti iš valstybės gaunamas lėšas atskirai nuo lėšų, gaunamų iš komercinės veiklos.

Uosto paslaugų įkainiai turi būti nustatomi skaidriai, atsižvelgiant į uosto investicinę strategiją ir ekonominę teikiamų paslaugų vertę, įsitikinę europarlamentarai. Jie taip pat siūlo nustatyti šios srities skundų nagrinėjimo tvarką ir paskirti nepriklausomą priežiūros instituciją.

Europarlamentarai pritarė taisyklių pataisoms, tačiau atidėjo galutinį balsavimą, siekdami suderinti taisyklių projektą su ES Taryba.

Europos Parlamentas ragina pasirūpinti prieglobsčio prašančių moterų saugumu

ES migracijos ir prieglobsčio politikos reforma turi geriau apsaugoti pabėgėlio statuso siekiančias moteris ir vaikus. Tai sakoma antradienį Europos Parlamento (EP) priimtoje rezoliucijoje. Jai pritarė 388 EP nariai, nepritarė 150, o susilaikė 159.

Europoje sparčiai daugėja prieglobsčio prašančių moterų ir vaikų. Jungtinių Tautų duomenimis, pernai moterys ir vaikai sudarė tik 38 proc., o šių metų sausį – jau 55 proc. prašančiųjų prieglobsčio Graikijoje. Moterys ir mergaitės, bėgančios nuo konfliktų ir karo, dažnai kenčia nuo smurto ir diskriminavimo – ir savo kilmės šalyse, ir kelionėje, ir jau pasiekusios Europą.

Europarlamentarai „yra labai susirūpinę dėl mirčių, grąžinimo atvejų ir sunkių žmogaus teisių pažeidimų prie ES išorės sienų“. Jie „mano, kad atsakomybe, išlaidomis ir nauda turi dalytis ne tik pirmojo atvykimo šalys, bet visos 28 valstybės narės“. EP nariai „apgailestauja dėl nepakankamo ES valstybių narių solidarumo“.

EP ragina sukurti saugius teisėtus kelius atvykti į ES moterims ir mergaitėms, bėgančioms nuo konfliktų ir persekiojimo. Smurtas ir diskriminacija dėl lyties, įskaitant išžaginimą, seksualinį smurtą, lytinių organų žalojimą, smurtą šeimoje ar priverstinę santuoką, turi būti pripažinti tinkamu pagrindu prašyti prieglobsčio ES, pažymima rezoliucijoje.

ES valstybės raginamos vengti sulaikyti vaikus, nėščiąsias ir žindančias moteris, nelaikyti jų nelaisvėje ilgiau negu būtina, taip pat suteikti psichologinę pagalbą prievartavimo, kitokio seksualinio smurto ir prekybos žmonėmis aukoms.

Europarlamentarai siūlo konkrečias priemones palengvinti prieglobsčio prašančių moterų padėtį: migrantų ir pabėgėlių priėmimo centruose įrengti atskirus moterims skirtus tualetus, dušus ir miegojimo vietas, paskirti joms moteris vertėjas ir konsultantes, užtikrinti vaikų priežiūros paslaugas, taip pat apmokyti priėmimo centrų darbuotojus seksualinio smurto ir kitais moterims aktualiais klausimais.

„Bėgdamos nuo savo šalyse gresiančio persekiojimo ar lytinės prievartos, moterys ryžosi pavojingai kelionei į saugias šalis. Tačiau ir atvykusios jos susiduria su papildomomis kliūtimis. Šia rezoliucija atkreipiame dėmesį į pabėgėlio statuso siekiančių moterų pažeidžiamumą ir siekiame užtikrinti jų saugumą“, – pažymėjo EP pranešėja Mary Honeyball (Socialistai ir demokratai, Jungtinė Karalystė).

Antradienį Europos Parlamente kalbėjęs Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras Filippo Grandi taip pat pažymėjo, kad penktadalis iš Sirijos bėgančių šeimų galvų yra moterys, o vienišų, nėščių ar su vaikais keliaujančių moterų skaičius jau viršijo vyrų pabėgėlių skaičių. „Mergaitės ir moterys gerokai labiau rizikuoja tapti prievartos ar seksualinio priekabiavimo aukomis“, – pridūrė jis, kviesdamas užtikrinti prieglobsčio prašytojų kelionės saugumą.

Išsamiau apie EP dėmesį moterims pabėgėlėms:
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/top-stories/20160226TST16212/Tarptautin%C4%97-moters-diena-2016

Jungtinių Tautų ataskaita šia tema (anglų k.):
http://www.unhcr.org/569fb22b6.html

M. Honeyball: būtina užtikrinti moterų ir vaikų pabėgėlių saugumą:
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/news-room/20160226STO16256/EP-nar%C4%97-b%C5%ABtina-u%C5%BEtikrinti-moter%C5%B3-ir-vaik%C5%B3-pab%C4%97g%C4%97li%C5%B3-saugum%C4%85

EP Tyrimų biuro apžvalga apie lyčių aspektą ES migracijos ir prieglobsčio politikoje (anglų k.):
Gender aspects of migration and asylum in the EU: An overview

Skaitykite
Reklama
Reklama
Reklama

Naujienos

Sekite naujienas

Video naujienos

Verslo vikingai

Verslo idėjos

Visos teisės saugomos.© 2015-2022 | Kopijuoti draudžiama |