Ministrė A. Pabedinskienė: „Socialinis modelis užtikrins didesnę Lietuvos pažangą“

Ministrė A. Pabedinskienė: „Socialinis modelis užtikrins didesnę Lietuvos pažangą“

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA

 

A. Vivulskio g. 11, LT-03610, Vilnius

Kontaktai:

Tel.: 266 8191, 266 8122, 266 8166.

El. paštas: [email protected]

Faks. 266 4209

www.socmin.lt

 

INFORMACIJA ŽINIASKLAIDAI

 

2016 05 12

 

Kaip šiandien sveikindama gegužės 12-13 d. Vilniuje vyksiančios tarptautinės mokslinės konferencijos „Darbo teisės reforma“ dalyvius pabrėžė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, priimtas Lietuvos socialinis modelis, apimantis lankstesnius darbo santykius, didesnį užimtumą, tvaresnį socialinį draudimą ir skurdo mažinimą, užtikrintų didesnę Lietuvos pažangą. Tą pažymi ir tarptautinės organizacijos.

 

„Šiandieninei darbo teisės reformai Lietuvoje keliami nemaži reikalavimai – ne tik rasti balansą tarp darbdavio ir darbuotojo teisių bei pareigų, padėti suderinti darbo bei šeiminius įsipareigojimus, paskatinti socialinį dialogą, tačiau kartu siekiama sudaryti objektyvias prielaidas pritraukti daugiau užsienio investicijų ir kurti papildomas kokybiškas darbo vietas. Būtent visa tai ir siekta apjungti parengtame socialiniame modelyje“, – konferencijos atidarymo metu sakė ministrė A. Pabedinskienė.

 

Ministrė pasidžiaugė, kad svarstant mokslininkų komandos parengto Darbo kodekso nuostatas labai aktyviai dalyvavo socialiniai partneriai, ir ne tik tie, kurie atstovauja darbuotojams ir darbdaviams Lietuvos Respublikos Trišalėje taryboje.

 

„Priimti teisės aktai prisidės prie nedarbo ir socialinės atskirties šalyje mažinimo, darbo užmokesčio didėjimo, galimybių suderinti šeimos gyvenimą, mokymąsi ir darbo įsipareigojimus gerėjimo“, – akcentavo A. Pabedinskienė.

 

Renginio metu ministrė „Gerumo žvaigžde“ – aukščiausiu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apdovanojimu, skiriamu už ypatingus nuopelnus socialinės apsaugos ir darbo srityse, – pagerbė profesorių Ipolitą Nekrošių už jo ženklų indėlį į Lietuvos teisinės minties raidą, vadovavimą atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės darbo teisės reformai, reikšmingą dalyvavimą reformuojant valstybinio socialinio draudimo sistemą.

 

Konferencijoje „Darbo teisės reforma“, kurią organizavo Vilniaus universiteto Teisės fakultetas kartu su Lietuvos darbo teisės ir socialinės apsaugos draugija, bus nagrinėjamos darbo ir socialinės apsaugos teisės reformos iššūkiai Europoje, įvairių Europos valstybių darbo teisės ekspertai apžvelgs naujai įgyvendintas darbo teisės reformas.

 

Ryšių su visuomene skyrius, tel.: 266 8191, 266 4258.

 

Cituojant prašome nurodyti šaltinį

1222740cookie-checkMinistrė A. Pabedinskienė: „Socialinis modelis užtikrins didesnę Lietuvos pažangą“

Kiti straipsniai