Sekite naujienas

Uncategorized

Paskirtos naujos prokuratūroje veikiančių komisijų sudėtys

Paskelbta

-

Paskirtos naujos prokuratūroje veikiančių komisijų sudėtys
Paskirtos naujos prokuratūroje veikiančių komisijų sudėtys
2015-01-26

Generalinio prokuroro D. Valio įsakymais sudarytos naujos sudėties Prokurorų atrankos, Vyriausiųjų prokurorų atrankos, Pretendentų egzaminų, Prokurorų atestacijos ir Prokurorų etikos komisijos. Šių Prokuratūros įstatyme numatytų komisijų veikloje jau ketvirtus metus dalyvaus ne tik prokuratūros, bet ir Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko bei Ministro Pirmininko deleguoti visuomenės atstovai.
トTrys iš septynių komisijų nariai – ne prokuratūros deleguoti asmenys, o garbūs Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio universiteto profesoriai, docentai, lektoriai bei kitų institucijų atstovai. Jų dalyvavimas skiriant prokurorus į aukštesnes pareigas ir juos vertinant padeda užtikrinti nešališką komisijų veiklą bei priimti objektyvesnius sprendimus“, – sako generalinis prokuroras D. Valys.
Naujos pagrindinės Generalinėje prokuratūroje veikiančios komisijos sudarytos trejų metų kadencijai. Su Prokurorų atrankos, Vyriausiųjų prokurorų atrankos, Pretendentų egzaminų, Prokurorų atestacijos ir Prokurorų etikos komisijų sudėtimi galima susipažinti čia.
Nuolat tobulinant prokurorų atrankos, karjeros, tarnybos vertinimo, atsakomybės bei rotacijos mechanizmus siekiama efektyviau įgyvendinti prokuratūros funkcijas ir skatinti visuomenės pasitikėjimą prokuratūra.
Iš esmės pakeistas atrankų komisijų narių vertinimas, dabar jis organizuojamas dviem etapais, vertinant objektyviai ir subjektyviai. Objektyvus vertinimas atliekamas skiriant balus pagal iš anksto nustatytus kriterijus, tokius kaip teisinio darbo pobūdis ir stažas, užsienio kalbų mokėjimas, patvirtintas atitinkamais pažymėjimais, pretendento administracinė patirtis, pretendento motyvacija, dalyvavimas teisėkūroje, kvalifikacijos kėlimo intensyvumas ir kt.
Nauja prokurorų ir vyriausiųjų prokurorų atrankų tvarka suteikė daugiau galimybių išreikšti komisijos narių subjektyvią nuomonę. Tinkamiausią pretendentą individualiai renka kiekvienas komisijos narys.
Komisijų posėdžiuose nuo šiol kviečiamas dalyvauti ir pretendento būsimas tiesioginis vadovas. Siekiant užtikrinti viešesnę ir skaidresnę komisijų veiklą, išvados su motyvuotu pagrindimu dėl tinkamiausių kandidatų pasirinkimo nuo šiol skelbiamos prokuratūros interneto svetainėje.
________________________________________

________________________________________

Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyrius, tel.: (8 5) 250 0916, 8 618 13732
Cituodami pranešimus nurodykite informacijos šaltinį

________________________________________

Skaitykite
Reklama

Naujienos

Reklama
Reklama

Sekite naujienas

Kino naujienos

Reklama
Reklama

Ekspertai

Verslo idėjos

Reklama
Reklama