Strateginė „Lietuvos energijos“ kryptis – tapti vertingiausia energetikos įmone Baltijos šalyse

Strateginė „Lietuvos energijos“ kryptis – tapti vertingiausia energetikos įmone Baltijos šalyse
PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI
Vilnius, sausio 17 d.  Finansų ministerijos patikėjimo teise valdoma įmonių grupė „Lietuvos energija“ (LE) sieks padvigubinti savo vertę ir tapti vertingiausia energetikos įmone Baltijos šalyse. Toks tikslas numatytas LE grupės 2014-2020 metų veiklos strategijoje, kurią patvirtino valdyba. Per tą laikotarpį į plėtrą grupė numato investuoti 2-3 mlrd. litų.
„Tai – rimtas ir atsakingas planas, kuri įrodo, jog pasirinkta energetikos įmonių pertvarkos schema yra teisinga ir jau veikia, o galutinai įdiegtas korporatyvinio valdymo modelis – efektyvus“, – sako finansų ministras Rimantas Šadžius.
Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės pertvarka pradėta 2013 m. Pernai vasarį Finansų ministerija tapo įmonių grupės akcijų valdytoja, kūrė tarptautine gerąja praktika grįstą valdymo struktūrą ir iki metų pabaigos ją įdiegė. „Dabar, kai valdyba patvirtino ilgalaikę strategiją, kurioje nustatė ambicingus tikslus, galima sakyti, kad energetikos įmonių pertvarkos procesas formaliai baigtas, ir visos jėgos turi būti skirtos  nustatytiems tikslams pasiekti“,- kalba finansų ministras R.Šadžius.
Strategijoje numatyta, kad LE įmonių grupė sieks užtikrinti balansą tarp turto grąžos, indėlio, didinant šalies ūkio konkurencingumą, ir atsakingos bei skaidrios veiklos. Valdyba patvirtino siekį 2 kartus padidinti grupės vertę 2014-2020 metais, per tą laikotarpį į plėtrą investuoti 2-3 mlrd. litų, užtikrinti, kad investicijos būtų ekonomiškai pagrįstos, o jų grąža – ne mažesnė nei kitų savo veikla palyginamų Europos energetikos sektoriaus įmonių.
Grupė planuoja diversifikuoti gamybos portfelį, investuoti į esamos veiklos ir paslaugų kokybės gerinimą bei plėtoti naujas veiklas. Taip pat bus siekiama  dar didesnio efektyvumo, optimizuojant ar centralizuojant ir pagalbines funkcijas, diegiant inovacijas, nuolat tobulinant veiklos procesus.
Patvirtinta strategija yra pamatinis dokumentas, kuriuo remiantis, bus formuojamos strateginės grupei priklausančių įmonių veiklos kryptys.
 
Papildoma informacija
„Lietuvos energija“ įmonių grupės veikla apima elektros ir šilumos energijos gamybą, tiekimą, elektros energijos prekybą ir skirstymą, prekybą gamtinėmis dujomis ir jų tiekimą, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimą ir plėtrą.
„Lietuvos energijos“ grupę sudaro: elektros ir šilumos gamybos, prekybos bendrovė „Lietuvos energijos gamyba“, AB, elektros skirstomųjų tinklų operatorė AB LESTO bei jų dukterinės bendrovės, taip pat UAB LITGAS, UAB „VAE SPB“, UAB „Duomenų logistikos centras“, UAB „Technologijų ir inovacijų centras“.
„Lesto“ ir „Lietuvos energijos gamybos“ bendrovių akcijos kotiruojamos  NASDAQ OMX  Oficialiajame prekybos sąraše.
Patronuojanti „Lietuvos energijos“ grupės įmonė – „Lietuvos energija“, UAB yra atsakinga už skaidrų grupės veiklos valdymą ir koordinavimą, efektyvumo didinimą.
Finansų ministerija yra „Lietuvos energija“, UAB akcininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.
 
Viešųjų ryšių skyrius
(8 5) 2390 022
[email protected]
www.finmin.lt

2494200cookie-checkStrateginė „Lietuvos energijos“ kryptis – tapti vertingiausia energetikos įmone Baltijos šalyse

Kiti straipsniai