Sekite naujienas

Uncategorized

Valstybės institucijoms pristatytas projektas B25-1

Paskelbta

-

Valstybės institucijoms pristatytas projektas B25-1

VALSTYBĖS ĮMONĖ
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ
2015-11-19
Valstybės institucijoms pristatytas projektas B25-1
Š. m. lapkričio 19 d. Valstybės įmonėje Ignalinos atominėje elektrinėje (IAE) įvyko projekto B25-1 „Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyvių atliekų paviršinio atliekyno statybos projektas” techninio projekto pristatymas Lietuvos valstybinių institucijų atstovams.
Pagal 2012 m. liepos 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 808 „Dėl branduolinės energetikos objekto statinio projekto derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas turi būti suderintas su valstybinėmis institucijomis. Suderinus projektą teikiama paraiška paviršinio atliekyno statybos leidimui gauti.
Pristatyme dalyvavo Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Utenos visuomenės sveikatos centro Zarasų skyriaus, Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos, VĮ Utenos regiono keliai atstovai, taip pat VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ir VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros atstovai.
Siekiant galutinai sutvarkyti mažo ir vidutinio aktyvumo atliekas, kurios susidarė eksploatuojant Ignalinos AE ir kurios susidarys IAE eksploatavimo nutraukimo metu, būtina suprojektuoti ir pastatyti paviršinį atliekyną. Paviršinio atliekyno konceptualus projektas buvo rengiamas atlikus projektų peržiūrą ir panaudojant pasaulio paviršinių atliekynų (Prancūzija, Švedija, Ispanija, Slovakija, Japonija) eksploatacinę patirtį.
Įgyvendinus projektą, atliekyną sudarys kelių grupių sekcijos, kuriose būtų galutinai palaidota 100 000 m3 apdorotų, supakuotų į betoninius konteinerius ir sucementuotų radioaktyviųjų atliekų. Atliekyną galutinai uždarius, jis bus stebimas mažiausiai 300 metų.
Konkursą paviršinio atliekyno statybos darbams planuojama skelbti 2016 m. pabaigoje.
Projektas B25-1 yra finansuojamas Tarptautinio Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo lėšomis (TIENRF), administruojamomis Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko. Donorų Asamblėją, kuri yra TIENRF valdytoja, sudaro Europos Komisija, Austrija, Belgija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Ispanija, Švedija, Šveicarija.

Skaitykite
Reklama

Naujienos

Reklama
Reklama

Sekite naujienas

Kino naujienos

Reklama
Reklama

Ekspertai

Verslo idėjos

Reklama
Reklama