Sekite naujienas

Verslas

Einamosios sąskaitos perviršis – didžiausias nuo įstojimo į Europos Sąjungą

Paskelbta

-

2019 m. ketvirtojo ketvirčio Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2019 m. ketvirtojo ketvirčio mokėjimų balanso duomenis, kurie rodo, kad:

einamosios sąskaitos balanso (ESB) perviršis per metus padidėjo 2,8 karto ir sudarė 1,2 mlrd. Eur, arba 9,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Prieš metus ESB sudarė 440,5 mln. Eur, arba 3,7 proc. BVP (žr. 1 pav.). Tai nulėmė perviršiniai paslaugų, antrinių ir pirminių pajamų balansai, kurie atsvėrė 2,2 karto sumažėjusį prekybos balanso deficitą. Ketvirtojo ketvirčio ESB perviršiui įtakos turėjo kitų pirminių pajamų balansas, kuris dėl išaugusių gautų Europos Sąjungos (ES) subsidijų žemės ūkiui iš neigiamo tapo teigiamu;

kapitalo sąskaitos perviršiui (327,8 mln. Eur) ir toliau įtaką darė pervedimai, gauti iš ES struktūrinių paramos fondų, skirtų investiciniams projektams finansuoti;

grynasis finansinės sąskaitos investicijų teigiamas srautas, palyginti su atitinkamu 2018 m. laikotarpiu, padidėjo 14,5 proc. ir sudarė 1,2 mlrd. Eur, arba 9,3 proc. BVP (žr. 2 pav.). Jį lėmė kitų investicijų grynasis teigiamas 2,1 mlrd. Eur srautas, kuris susidarė dėl didėjusio finansinio turto užsienyje ir mažėjusių įsipareigojimų nerezidentams;

neigiamas grynasis tarptautinių investicijų balansas ketvirtojo ketvirčio pabaigoje sudarė 11,5 mlrd. Eur, arba 23,7 proc. BVP;

Lietuvos bendroji skola užsieniui ketvirtojo ketvirčio pabaigoje sudarė 32,9 mlrd. Eur, arba 68,1 proc. BVP, o grynoji skola – 4,4 mlrd. Eur, arba 9,2 proc. BVP.

1 pav. ESB ir jį sudarantys srautai, palyginti su BVP

2 pav. Grynieji finansinės sąskaitos investicijų srautai, palyginti su BVP

Atkreiptinas dėmesys, kad, skaičiuojant 2019 m. ketvirtojo ketvirčio mokėjimų balanso duomenis, buvo perskaičiuoti 2019 m. pirmojo–trečiojo ketvirčių mokėjimų balansų, tarptautinių investicijų balansų bei skolos užsieniui duomenys.

Išsamius mokėjimų ir tarptautinių investicijų balansų bei skolos užsieniui duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos srityje.

Lietuvos bankas logotipas

Skaitykite
Reklama
Reklama

Naujienos

Reklama

Sekite naujienas

Video naujienos

Ekspertai

Verslo idėjos