Sekite naujienas

Verslas

VKC: VVĮ valdysenai stiprinti reikia ir valdytojo aktyvesnių veiksmų

Paskelbta

-

Valdymo koordinavimo centras (VKC) užbaigė konsultacijas su valstybės valdomomis įmonėmis (VVĮ) dėl valdysenos gerinimo ir šiais metais taikytų praktikų. Pasak VKC vadovo Vido Danieliaus, tolimesnį reikšmingą valdysenos šuolį pasiekti bus galima tik centralizuojant VVĮ valdymą ir optimizuojant visą VVĮ portfelį.

Šiemet jau 10 metų iš eilės sudarėme VVĮ Gerosios valdysenos indeksą. Tai yra vienas pagrindinių įrankių, kuriuo vertinami kokybiniai VVĮ valdysenos aspektai, tačiau neapsiribojome vien tik analitinės ataskaitos parengimu ir šįmet skyrėme didelį dėmesį susitikimams su didžiųjų VVĮ vadovybėmis, aptariant individualius Indekso rezultatus. Šie susitikimai leido išgryninti tiek esmines konkrečių įmonių problemas, tiek ir spręstinus viso VVĮ sektoriaus reguliacinius klausimus“, – sako VKC direktorius V. Danielius.

Reklama:

VKC organizuotų konsultacijų su VVĮ aukščiausio lygmens vadovais, valdybų pirmininkais metu pateiktos pastabos ir rekomendacijos, kaip gerinti atskiras valdysenos sritis, siekiant tiek geresnio Indekso įvertinimo, tiek valdymo patobulinimo. Taip pat aptartas valdytojų požiūris į įmones bei kiti VVĮ aktualūs ir svarbūs klausimai.

„Mes visada skatinamame, kad būtų užtikrinamas nuoseklus ir reguliarus kontaktas tarp VVĮ ir valstybei atstovaujančios institucijos bei glaudus valdybos ir akcininko ryšys. Suprantame ir aiškiai matome, kad geroji valdysena priklauso ne tik nuo VVĮ vadovybės, bet ir nuo valdytojo. Decentralizuotas valdymas ne tik nesprendžia, bet tik toliau gilina VVĮ valdysenos problemas, nes dalis valdytojų vis dar neatsakingai žiūri į VVĮ valdyseną ir nesiima savalaikių veiksmų, todėl turime susitelkti spartesniam žingsniui VVĮ centralizacijos link“, – pažymi V. Danielius.

Dar 2021 metais Vyriausybė yra pritarusi Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtam ir jau pradėtam įgyvendinti VVĮ pertvarkos ir valdymo centralizavimo planui. Planuojama, kad įvykdžius pertvarką iš dabar veikiančių 47 valstybės valdomų įmonių turėtų likti ne daugiau kaip 35. Numatoma įvertinti kiekvienos VVĮ nuosavybės tikslingumą ir privatizuoti komercinę veiklą vykdančias bei su privataus kapitalo įmonėmis konkuruojančias VVĮ. Dalis mažesnių įmonių bus jungiamos arba likviduojamos. Taip pat numatyta valstybės įmones pertvarkyti į kitos teisines formos juridinius asmenis – akcines bendroves, uždarąsias akcines bendroves, viešąsias įstaigas ir pan.

„Jau kuris laikas esame pradėję įgyvendinti EBPO rekomendacijas ir gaires VVĮ valdysenai gerinti. Matome tendenciją, kad vienoms VVĮ pavyksta laikytis pertvarkos plano, ypač keičiant teisinės formos juridinius asmenis, kitoms sekasi sudėtingiau – ir tai didžiąja dalimi priklauso nuo akcininko indėlio ir jo dedamų veiksmų“, – pabrėžė VKC vadovas V. Danielius.

Valdysenos tobulinimo procese reikšmingai prisideda ir VKC sudaromas valdysenos Indeksas.  Kiekviena VVĮ yra įvertinama pagal daugiau nei 260 kriterijų, atliepiant EBPO rekomendacijas, Skaidrumo, Nuosavybės, Atrankos gairių bei kitus VVĮ veiklą reglamentuojančius dokumentus ir geriausias pasaulines praktikas.

Detaliau susipažinti su 2021-2022 m. VVĮ gerosios valdysenos indekso rezultatais galima internetinėje Valdymo koordinavimo centro svetainėje https://governance.lt/valdysenos-indeksas/#indekso-rezultatai .

Naujienos

Sekite naujienas

Startuoliai

Verslo vikingai

Verslo idėjos

Visos teisės saugomos.© 2015-2022 | Kopijuoti draudžiama | SEO paslaugos: Bilger.lt