Sekite naujienas

Verslas

Vilniaus savivaldybės valdomų įmonių indėlis į miesto biudžetą sumenko

Paskelbta

-

11 Vilniaus savivaldybės valdomų įmonių (SVĮ) dividendus šiemet išmokėjo 4 įmonės. Bendras SVĮ indėlis į Vilniaus savivaldybės biudžetą sumažėjo 83,9 proc. iki 0,9 mln. EUR. Tai rodo Valdymo koordinavimo centro skelbiami 2021 metų apibendrinti SVĮ rezultatai.

„Bendra visos šalies SVĮ sektoriaus grąža pernai buvo mažiausia per pastaruosius 4 metus. Tenka apgailestauti, bet globalūs pokyčiai – visoje Europoje reikšmingai brangstantys energijos ištekliai bei užsitęsusi COVID-19 pandemija – neigiamai atsiliepė ir SVĮ finansiniams rezultatams. Tai itin stipriai buvo jaučiama šilumos tinklų ir viešojo transporto sektoriuose. – pažymi Valdymo koordinavimo centro direktorius Vidas Danielius. – Nepaisant to, kad pernai SVĮ turėjo itin ženkliai išaugusias sąnaudas, tačiau šilumos kainos Lietuvos žmonėms nekilo tiek, kiek išaugo šilumos gamybos savikaina, transporto sektorius toliau išlaikė lengvatas bilietams. SVĮ turi įsipareigojimus visuomenei, todėl teikia nenutrūkstamas paslaugas, net jei ir pasikeitus aplinkybėms, šių paslaugų teikimas tampa nuostolingas“.

Reklama:

2021 metais Vilniaus SVĮ pardavimo pajamos augo 17,9 proc. iki 306,9 mln. EUR, tačiau dėl padidėjusių veiklos sąnaudų bendrame Vilniaus SVĮ portfelyje buvo patirtas 12,9 mln. EUR nuostolis, kai 2020 metais uždirbta 14,3 mln. EUR grynojo pelno.

Pernai pelningiausiai dirbo UAB „Vilniaus vandenys“ ir uždirbo 3,1 mln. EUR (palyginimui – užpernai UAB „Vilniaus vandenys“ turėjo 1,9 mln. EUR nuostolį) bei UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, kuri uždirbo 1,2 mln. EUR grynojo pelno, t. y. 68 proc. mažiau nei 2020-aisais. Didžiausius nuostolius patyrė AB Vilniaus šilumos tinklai (18,9 mln. EUR nuostolis, kai užpernai uždirbta buvo 7,4 mln. EUR grynojo pelno) ir UAB „Vilniaus viešasis transportas“ (3,4 mln. EUR nuostolis, kuris lyginant su 2020-aisiais padidėjo daugiau nei 90 kartų).

Bendrai visoje Lietuvoje SVĮ sektorius 2021 metais skaičiuoja patirtą 5,1 mln. EUR nuostolį, kai 2020 metais buvo uždirbta 28,7 mln. eurų pelno. Įmonių indėlis į Lietuvos savivaldybių biudžetus sudarė 6,1 mln. eurų, t. y. dvigubai mažiau nei pernai, kai buvo išmokėta 14,6 mln. EUR dividendų ir pelno įmokų.

Šįmet į Vilniaus miesto savivaldybės biudžetą SVĮ už 2021 metus paskyrė 927,2 tūkst. EUR, t. y. 4,8 mln. EUR arba 83,9 proc. mažiau nei pernai. Dividendus išmokėjo UAB „Vilniaus apšvietimas“ (630 tūkst. EUR), UAB „Grinda“ (180 tūkst. EUR), UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ (100 tūkst. EUR), SVĮ „Susisiekimo paslaugos“ (17,2 tūkst. EUR).

„Prastesni SVĮ sektoriaus rezultatai yra sudėtingų COVID-19 pandemijos sąlygų ir įsiplieskusios geopolitinės krizės padarinys. Nepaisant to, pastaruosius metus stebime progresą SVĮ valdysenoje, ypač kolegialių organų srityje. Galime pasidžiaugti, kad pernai buvo itin sustiprintos ir depolitizuotos SVĮ valdybos ir stebėtojų tarybos, kuriose jau 50 proc. sudaro nepriklausomi nariai. Viliamės, kad jau greitu metu SVĮ galės perimti gerąją praktiką iš šiemet valstybės valdomų įmonių sektoriuje pradėtos įgyvendinti veiklos matavimo koncepcijos, kuri leis individualizuotai pažvelgti į įmonių pasiekimus, įvertinant ne tik finansinius rezultatus, bet ir organizacijos tobulėjimą bei Lietuvos žmonių lūkesčius gauti kokybiškas paslaugas“, – pabrėžia Valdymo koordinavimo centro direktorius V. Danielius.

Vilniaus miesto savivaldybė valdo 11 įmonių: AB Vilniaus šilumos tinklai, UAB „Vilniaus vandenys“, UAB „Vilniaus viešasis transportas“, UAB „Grinda“, UAB „Vilniaus vystymo kompanija“, SĮ „Susisiekimo paslaugos“, SĮ „Vilniaus miesto būstas“, UAB „Vilniaus apšvietimas“, UAB „VAATC“, SĮ „Vilniaus planas“, SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“.

Iš viso 2021 metais Lietuvos savivaldybės valdė 239 įmones, kuriose dirbo beveik 21 tūkst. darbuotojų.

Naujienos

Verslo Vikingai

Visos teisės saugomos.© 2015-2023 | Kopijuoti draudžiama |